Forstén, Ann Tillbaka

Forstén, Ann -Mari Alice (f. 22/4 1939 Hfrs, d. där 28/3 2002), paleontolog, fil.dr 1968. F. inledde sin vetenskapliga bana som Björn Kurténs elev och disputerade på en avhandling om den utdöda eurasiska Hipparionhästen, där hon med framgång tillämpade av G.G. Simpson och Kurtén utvecklade kvantitatativa metoder. Hennes senare produktion befäste hennes ställning som den ledande internationella experten på fossila hästar, men hon behandlade även t.ex. de finländska däggdjurens historia och djurens utnyttjande under förhistorisk tid. F. utnämndes 1974 till docent i paleozoologi vid Helsingfors universitet och blev 1988 kustos vid dess zoologiska museum samt två år senare avdelningschef och professor vid Naturhistoriska centralmuseet.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), paleontologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Forskning
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter