Forsius, Henrik TillbakaForsius, Henrik Runar (f. 24/8 1921 Hfrs), läkare, med.o.kir.dr 1954. Forsius var 1965-86 professor i ögonsjukdomar vid Uleåborgs universitet, sedan 1963 forskare vid Folkhälsans genetiska institut i Helsingfors. Han är en populationsgenetiker som har beskrivit flera ärftliga ögonsjukdomar och klimatets effekt på ögonen. Forsius har tilldelats Jack Hildes m.fl. pris, hedersmedlem av International society of geographical ophthalmology och Finska läkaresällskapet. (Ralph Gräsbeck)

Forsius, Henrik (1733-1813)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg