Forsblom, Valter Tillbaka

Forsblom, Valter Wilhelm (f. 26/1 1888 Nystad, d. 25/5 1960 Hfrs), folklivsforskare, en av de första som ägnade sig åt Svenskfinland, fil.mag. 1917. F. var elev till A.O. Heikel, Kaarle Krohn och U.T. Sirelius. Han arbetade vid Statens etnografiska museum (Nationalmuseum) i olika repriser 1908-1910, var föreståndare för Postmuseet från 1927 och var från 1943 anställd vid post- och telegrafstyrelsen. Dessutom var han lärare vid olika läroverk och rektor för svenska samskolan i Tavastehus 1921-1926. Som Svenska litteratursällskapets stipendiat utförde han under 1910-30-t. omfattande och banbrytande fältinsamlingar jämte fotografering, gällande bl.a. allmogens byggnadsskick och inredning, båttyper och folkmedicin. Han publicerade ett 50-t. studier i folkloristik och etnologi. De viktigaste arbetena är Magisk folkmedicin (1927), band VII:5 (759 s.) i serien Finlands svenska folkdiktning med ett unikt bildmaterial, Sydösterbottniska allmogebyggnader (Folkloristiska och etnografiska studier I, 1916) och Allmogebyggnader i Esse (Folkloristiska och etnografiska studier IV, 1931). F. förestod 1927-1939 som amanuens Svenska litteratursällskapets folkloristiska arkiv, var medlem av sällskapets folkloristiska kommission, av Brages sektion för folklivsforskning och Centralutskottet för hembygdsforskning. Han förenade i sin forskning en noggrann deskriptiv dokumentation med ett jämförande typologiskt perspektiv, där kulturformernas reliktartade karaktär framhävdes. (Bo Lönnqvist)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.02.2011 av Johan Lindberg