Fogel, Karl-Gustav Tillbaka

Fogel, Karl Jakob Gustav ( Karl-Gustav) (f. 7/6 1921 Munsala, d. 23/6 1997 Åbo), fysiker. F. framlade sin doktorsavhandling för granskning 1949 (men tog ut doktorsgrad först 1968). Avhandlingen handlade om kärnkrafternas natur enligt Yukawamodellen och behandlade således ett mycket aktuellt ämne. Också i fortsättningen ägnade F. sig åt teoretisk kärnfysik och fick många elever på detta område. Han var 1954-85 professor i fysik vid Åbo Akademi och gjorde på denna post en gedigen insats. F. var 1961-64 dekanus för matematisk- naturvetenskapliga fakulteten, akademins prorektor 1964-69 och rektor 1969-75. Under hans tid inrättades en andra professur i fysik, företrädesvis i experimentell fysik. F. var en drivande kraft då Nordita skapades, de skandinaviska ländernas gemensamma institution för teoretisk atomfysik i Köpenhamn. Likaså verkade han för att Forskningsinstitutet för teoretisk fysik vid Helsingfors universitet fick sin början och satt många år i styrelserna för vardera institutionerna. ( Peter Holmberg)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), fysiker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Fysik
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg