första republiken Tillbaka

första republiken, benämning som ibland används om tiden 1917-44 i Finlands historia. I likhet med andra republiken är begreppet oegentligt, eftersom några konstitutionella skillnader inte förelåg mellan de båda epokerna. Till samhällsatmosfären och samhällsdebattens innehåll skilde de sig dock avsevärt från varandra.

F. kännetecknades av kristligt- fosterländska och konservativt-agrara värderingar. Den självständige bonden var idealtypen av medborgare, och han kunde känna att han åtnjöt samhällets stöd och uppskattning. På denna punkt skilde sig Finland från flertalet länder i ö. Centraleuropa, där bondemissnöje bidrog till att skapa auktoritära högerregimer. Kring 1930, när den ekonomiska depressionen hade skapat krisstämning i synnerhet bland småbrukarna, befann sig demokratin i gungning även i Finland.

Finland under f. präglades av en idealism som kan uppfattas vara typisk för unga nationer; när man nu äntligen rådde sig själv, ville man avlägsna alla sociala och politiska olägenheter - utan att alltid beakta politikens och det mänskliga livets realiteter eller landets traditioner. Förbudslagen representerade en del av denna idealism, likaså äktfinskheten, som strävade efter att göra finskan till landets enda nationalspråk, och drömmarna om ett Stor-Finland.

Politiskt dominerades f. av agrarförbundet, som regerade tillsammans med framstegspartiet och/eller samlingspartiet samt Svenska folkpartiet, som dock stöttes bort av agrarernas äktfinskhet. När de sistnämnda 1937 ingick en koalition med socialdemokraterna (rödmylleregeringen), uppstod den regeringstyp som sedan dess har varit förhärskande. (Henrik Ekberg)
FoerstaRepublikenförsta republiken. En agrar idyll präglade republiken Finlands två första decennier. Foto: Landsbygdens folk.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.12.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 04.12.2009 av Johan Lindberg