Florin, Pehr Ulrik Tillbaka

Florin, Pehr Ulrik (f. 10/5 1810 Pikis, d. 12/3 1890 Hfrs), läkare och donator, med.o.kir.dr 1840. F. verkade 1837-41 som provinsialläkare i Kexholm, 1841-73 som stadsläkare i Hfrs och var 1873-75 sekreterare i medicinalstyrelsen. Svenska litteratursällskapet i Finland mottog 1911 genom dottern Jenny en betydande donation av F., som även skänkte Finska läkaresällskapet ett stort belopp. Inom litteratursällskapet konstituerades 1912 med dessa medel Florinska kommissionen, som var början till Samfundet Folkhälsan. Erhöll professors titel 1868.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter