Finska Läkaresällskapet TillbakaFinska Läkaresällskapet, Hfrs, gr. 1835, de finlandssvenska läkarnas vetenskapliga samfund. Finska Läkaresällskapet räknas som tredje äldst av de lärda samfunden i Finland (efter Societas pro Fauna et Flora Fennica 1821 och Finska litteratursällskapet 1831). Initiativtagare till grundandet av Finska Läkaresällskapet var Carl Daniel von Haartman, som också var sällskapets förste ordförande. Dess syfte är att utveckla den medicinska vetenskapen och hälso- och sjukvården, att främja läkarnas fortbildning, att understödja svenskspråkig och internationell publikationsverksamhet samt att upprätthålla nationellt och internationellt samarbete på medicinens område. F:s fonder understödjer vetenskaplig forskning med pris och stipendier. F. utger sedan 1841 tidskriften Finska Läkaresällskapets Handlingar. Sällskapet hade 2003 drygt etttusen ledamöter. (N. Oker-Blom, F. 1835-1985, 1985) (Tom Pettersson)

Duodecim

Finlands läkarförbund

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg