Finlands svenska manssångarförbund Tillbaka

Finlands svenska manssångarförbund (FSM) grundades 1936, då det tvåspråkiga kvartettsångarförbundet uppdelades på språklig grund. Till Finlands svenska manssångarförbund har med åren anslutit sig nästan alla finlandssvenska manskörer. Från 1951 anordnar Finlands svenska manssångarförbund de stora finlandssvenska sångfesterna tillsammans med Finlands svenska sång- och musikförbund, till vilket manssångarförbundet 1990 anslöt sig som självständigt specialförbund. Finlands svenska manssångarförbund har anordnat särskilda manskörsdagar och utger (sedan 1954) tidskriften Kvartetten, utkommer numera som bilaga till Finlands svenska sång- och musikförbunds tidning Resonans. Förbundet har ca 30 medlemskörer med sammanlagt omkring 1 000 sångare (2010). (F. 1936-86, red. P. Jansson, 1986)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.06.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi