Finlands svenska folkmusikinstitut Tillbaka

Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI), Vasa, gr. 1978, centralinstitution för forskning i finlandssvensk musiktradition. Institutet har till uppgift att dokumentera och utforska den folkliga musikkulturen och musikutövningen i Finlands svenskbygder och att stimulera intresset för traditionell musik, såväl vokal som instrumental. Detta sker bl.a. genom att insamla, uppbevara, bearbeta och publicera traditionellt musikmaterial samt främja undervisningen i folkmusik vid högskolor, grundskolor och musikläroinrättningar.

Folkmusikinstitutet förfogar över ett folkloristiskt bibliotek, som omfattar äldre och yngre litteratur med folkmusikalisk och folkloristisk inriktning. Institutets arkiv upptar dels resultaten av institutets egna forskningar, dels material som donerats eller deponerats av institutioner och privatpersoner. Samlingarna består av uppteckningar, bandinspelningar, filmer, fotografier, handskrivna vishäften, tryckta vissamlingar, noter och anteckningar. Institutet tillhandahåller även inhemska och nordiska fonogram med folkmusik. Med material ur arkivet och biblioteket betjänar institutet myndigheter, organisationer, forskare och allmänhet.

Finlands svenska folkmusikinstitut upprätthölls fram till 2007 av föreningen Finlands svenska folkmusikinstitut, som utsåg institutets styrelse och representerade olika sektorer inom traditionsforskning och finlandssvenskt kulturliv. Institutet grundades inom ramen för Finlands svenska spelmansförbund på initiativ av dess ordförande, Ann-Mari Häggman, som även ledde verksamheten under det första kvartsseklet. Folkmusikinstitutet, som verkar i nära samarbete med Finlands svenska sång- och musikförbund, Finlands spelmansförbund, Finlands svenska folkdansring och Svenska dragspelsförbundet i Finland, åtnjuter sedan 1980 statsstöd. Det utger sedan 1992 facktidskriften Folk och musik och sedan 1980 skivserien Folkmusik från Finlands svenskbygder. (Att förvalta en musiktradition, red. A-M. Häggman, 2004) (Ann-Mari Häggman)

Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI) fusionerades 1.7.2008 med Österbottens traditionsarkiv, och blev en del av Svenska litteratursällskapets arkivcentrum i Vasa. (red.)


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.05.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.05.2010 av Johan Lindberg