Finlands svenska folkdiktning Tillbaka

Finlands svenska folkdiktning, folkloristisk materialpublikation utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland. År 1909 beslöt Svenska litteratursällskapets styrelse att i verket F. utge resultaten av det folkloristiska insamlingsarbete som bedrivits i Finlands svenskbygder. Utgivningsarbetet leddes fram till 1918 av Ernst Lagus, 1918 -41 av K.Rob.V. Wikman, 1946-69 av Otto Andersson. Sedan 1970 har Folkkultursarkivet hand om utgivningen. Följande volymer har utkommit: I SAGOR, A Referatsamling (utg. av Oskar Hackman), del 1 (1917), del 2 (1920), B Sagor i urval (utg. av Anders Allardt), del 1 (1917), del 2 (1920); II SÄGNER (utg. av V.E.V. Wessman), 1 Kulturhistoriska sägner (1928), 2 Historiska sägner (1924), 3 Mytiska sägner, a) Förteckning över sägentyperna (1931), b) Sägner till typförteckningen (1931); III ORDSTÄV (utg. av Väinö Solstrand, 1923); IV GÅTOR (utg. av V.E.V. Wessman, 1949); V FOLKVISOR (utg. av Otto Andersson), 1 Den äldre folkvisan (1934), 3 Sånglekar (1967); VI FOLKDANS, A Instrumentalmusik, 1 Äldre dansmelodier (utg. av Otto Andersson, 1963), 2 Yngre dansmelodier (utg. av Otto Andersson och Greta Dahlström, 1975), 3 Bröllopsmusik (utg. av Otto Andersson, 1964), B Dansbeskrivningar (utg. av Yngvar Heikel, 1938); VII FOLKTRO OCH TROLLDOM, 1 Övernaturliga väsen (utg. av Gunnar Landtman, 1919), 2 Växtlighetsriter (utg. av Gunnar Landtman, 1925), 3 Människan och djuren (utg. av V.E.V. Wessman, 1952), 4 Folktro om naturen (utg. av V.E.V. Wessman, 1955), 5 Magisk folkmedicin (utg. av V.W. Forsblom), 1927, Register (uppgjort av V.W. Forsblom och K.Rob. V. Wikman, 1930); VIII LEKAR OCH SPEL (utg. av V.E.V. Wessman, 1962). Enligt utgivningsplanen återstår två volymer, nämligen V.2 Den yngre folkvisan och V.4 Vaggvisor.

Utgivningsarbetet har i hög grad varit beroende av enskilda personers uppoffringar och personliga intresse. De olika delarnas utgivare har haft stora friheter att själva forma sina utgåvor, varför redaktionsprinciperna varierar. Ordstäven och gåtorna är utgivna enligt filologiskt-lingvistiska principer, en del av folktrovolymerna följer närmast en antropologisk metod och den instrumentala folkmusiken har analyserats och grupperats efter rent musikaliska kriterier. Sagorna har utgivits i två olika versioner: en vetenskaplig referatsamling enligt den finska folkloristskolans metod och en populär sagobok med tanke på allmänheten.

F. baserar sig på det upptecknade materialet i de finlandssvenska traditionsarkiven. Också tryckta, mera svårtillgängliga källskrifter har anlitats. Det estlandssvenska materialet beaktas i någon mån. Volymerna har vanligen fylliga register med uppgifter om proveniens, sagesman, upptecknare och originaluppteckning. F. ger forskare och allmänhet en unik samling folklore från ett speciellt traditionsområde. (Ann-Mari Häggman)

Hösten 2010 inledde Svenska litteratursällskapet i Finland en digital utgivning av material ur Finlands svenska folkdiktning. Inledningsvis kan innehållet i häfte VI, A1 Äldre dansmelodier (1963) både ses och höras på nätet, adress http://www.sls.fi/folkdiktning/ (red.)


Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.02.2011 av Johan Lindberg