Finlands svenska andelsförbund Tillbaka

Finlands svenska andelsförbund, Hfrs, samarbetsorganisation för de finlandssvenska andelslagen, gr. 1919. F. har till uppgift att främja landets svenska befolknings ekonomiska förkovran genom andelsverksamhet och vara ett samlande organ för kooperativa företag inom olika branscher i landets svenskbygder. Förbundet sprider information om kooperationen och biträder medlemmarna med bl.a. juridisk rådgivning och utbildning i ekonomiska och ideella frågor. Antalet medlemsföretag uppgår till ett knappt fyrtiotal (2007), bland vilka märks dagligvaruföretaget Varuboden, Vasa andelsbank, Andelsbanken Raseborg samt mejeriandelslagen Milka och Ålands centralandelslag. Förbundet utger tidskriften Lantmän och andelsfolk i samarbete med Svenska lantbruksproducenternas förbund. F. bildar en svensk avdelning inom Sällskapet Pellervo. (Enighet ger styrka: F. 80 år, 1999)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg