finlandssvenska Tillbaka

finlandssvenska, den variant av svenskt standardspråk som talas och skrivs i Finland. Den skiljer sig från svenskan i Sverige främst genom uttalet och ett antal avvikande ord och uttryck, s.k. finlandismer. För många finlandssvenskar är finlandssvenska det språk de använder i offentliga och formella sammanhang, en lokal eller regional dialekt det språk de använder i vardagliga och informella sammanhang. Läs mera om dialekt och finlandssvenska under svenskan i Finland. ( Ann-Marie Ivars)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 28.03.2012 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi