Finlands konsultbyråers förbund SKOL Tillbaka

Finlands konsultbyråers förbund SKOL (Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto), Hfrs, gr. 1967, nationell arbetsgivarorganisation för ingenjörs-, arkitekt- och konsultföretag inom byggnadsindustri, husbyggnad och samhällsteknisk infrastruktur. F:s uppgift är att främja och utveckla medlemsföretagens verksamhetsförutsättningar och den fristående konsultbranschen samt att övervaka medlemsföretagens intressen i arbetsavtals- och övriga frågor. F. stödjer medlemsföretagens möjligheter till projektexport genom medlemskap och representation i European Federation of Consulting Engineering Associations EFCA och International Federation of Consulting Engineers FIDIC samt forskning och utveckling genom medverkan bl.a. i Teknologiska utvecklingscentralen. F. anordnar möten, konferenser, kurser och utställningar samt idkar publikations- och informationsverksamhet. Förbundet är medlemsorganisation i Finlands näringsliv. Företag inom F. bör godkänna förbundets internationellt accepterade etiska regler för konsultverksamhet. (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter