Finlands kommuntekniska förening Tillbaka

Finlands kommuntekniska förening (FKTF, Suomen kuntatekniikan yhdistys, SKTY), Hfrs, gr. 1926, fackorganisation främst för ingenjörer och arkitekter verksamma i den kommuntekniska branschen. Sedan 1994 har även personer med annan utbildningsbakgrund och personer verksamma i den privata sektorn kunnat bli medlemmar. Föreningens syfte är att utveckla kommuntekniken och medlemmarnas yrkesskicklighet samt fungera som en sammanbindande länk mellan medlemmarna. F. arrangerar årligen kongresser på olika håll i Finland. Utger medlemstidningen Kuntatekniikka (gr. 1946).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter