Finlands folkorganisation Tillbaka

Finlands folkorganisation (FFO, Suomen kansan järjestö, SKJ), nazistisk organisation, gr. 1932 i Hfrs av jägarkaptenen Arvi Kalsta.Denne hade kopierat det tyska nazistpartiets (NSDAP) program av 1920 och dess uppbyggnad samt genom studiebesök (i Ostpreussen) och andra kontakter gjort sig förtrogen med den stora förebildens verksamhet. Trogen nazismens ideal om folkgemenskap lade F. i motsats till flertalet av epokens andra extremhögerorganisationer an på att vara oklanderligt tvåspråkig.

F., som var den mest betydande av det halvdussin nazistiska organisationer som uppträdde i Finland på 1930-t., ställde i riksdagsvalet 1933 upp i Nylands valkrets men samlade inte mera än 2 100 röster, vilket inte räckte till mandat. Antalet medlemmar torde inte ha uppgått till mer än några hundra. Organisationen utgav från 1933 tidskrifterna Herää Suomi och Hakkorset samt inrättade 1934 en kursgård i Hirvensalmi för utbildning av funktionärer. Rörelsen drabbades dock snart av intern splittring och upplöstes 1936, sedan det bl.a. visat sig att ekonomiskt stöd från tyskt håll inte kunde påräknas. Den fick flera arvtagare under den andra vågen av nazism under fortsättningskriget. (H. Ekberg, Führerns trogna följeslagare, 1991) ( Henrik Ekberg)
013.jpgFinlands folkorganisation. Som i alla totalitära rörelser var interna konflikter en del av vardagen i de små nazistorganisationerna. Helsingin Sanomats karikatyrtecknare observerade våren 1934 ett tumult vid ett av F:s möten med anledning av att vissa medlemmar hade krävt att få insyn i finanserna. Helsingin Sanomat, 23.4. 1934.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg