finanspolitiska ministerutskottet Tillbaka

finanspolitiska ministerutskottet, statsrådsutskott, vars ordförande är statsministern och övriga medlemmar finansministern, andra finansministern, handels- och industriministern, arbetskraftsministern och högst fyra andra av statsrådet förordnade ministrar (2003: social- och hälsovårdsministern, försvarsministern och omsorgsministern). Inom utskottet, som är ett av de fyra lagstadgade ministerutskotten och upprättades 1977 genom ett tillägg till reglementet för statsrådet, handläggs förberedelsevis ärenden angående den samhällsekonomiska utvecklingen och allmänna finanspolitiska åtgärder, huvudriktlinjerna för den offentliga ekonomins utveckling o.a. finanspolitiska åtgärder i den omfattning som statsministern bestämmer.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi