Federley, Berndt Tillbaka

Federley, Berndt Ludvig (f. 30/6 1906 Tfrs, d. 23/6 1976 Hfrs), arkivtjänsteman och historiker, fil.dr 1948. F. anställdes 1930 vid Riksarkivet, där han från 1952 till sin pensionering 1970 tjänstgjorde som avdelningschef och arkivråd. Han var under krigsåren temporärt landsarkivarie i Viborg och bidrog till att rädda arkivmaterial undan förstörelse. Som historiker (docent i Finlands och Skandinaviens hist. vid Helsingfors universitet 1958-67 o. 1971-73) intresserade sig F. bl.a. för Estland under senare hälften av 1500-t. och för Finland under ryska tiden.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter