Fagerlund, Wilhelm Tillbaka

Fagerlund, Lars Wilhelm (f. 26/10 1852 Åbo, d. 22/9 1939 Finström), läkare och ämbetsman, med.o.kir.dr 1886. F. tjänstgjorde 1888-97 vid patologisk-anatomiska institutionen i Hfrs och blev 1889 docent i rättsmedicin, var 1897-1907 provinsialläkare i Godby distrikt (Åland) och 1907-14 medicinalråd. Då han var förtrogen med förhållandena på Åland blev han 1919 medlem av regeringens Ålandskommitté och 1922 den första landshövdingen på Åland som tillsattes enligt självstyrelselagen. Trots sin höga ålder skötte F. denna befattning med framgång till 1937. Som vetenskaplig skriftställare intresserade han sig bl.a. för medicinalverkets historia; utgav bl.a. ett stort arbete om Finlands leprosorier (2 bd, 1886-1901) och verket Medicinens studium vid Åbo universitet (1901, jte R. Tigerstedt).WFagerlund.jpgFagerlund, Wilhelm. Han blev 1922 den första landshövdingen på Åland som tillsattes enligt självstyrelselagen. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.


Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg