Fabritius, Ernst Fredrik Tillbaka

Fabritius, Ernst Fredrik (f. 2/7 1842 Viborgs sn, d. 8/10 1899 Lappträsk), musiker och jordbrukare. F. studerade 1857-61 musik i Leipzig och uppträdde sedan med framgång som violinist vid konserter både i hemlandet och i Stockholm. P.g.a. en skada i ena handen blev F. 1864 tvungen att sluta som utövande konstnär, men fortsatte att komponera; i hans produktion märks bl.a. orkesteruvertyrer, en violinkonsert (1877), pianostycken och sånger. Verkade som jordbrukare, journalist och hästavelsman; utgav handboken Hästen (1888). - Söner till honom var tidningsmannen Almar F. och psykiatern, med.o.kir.dr (1907) Harry F. (1877-1948), som 1913 blev docent i neurologi i Hfrs och 1925-45 tjänstgjorde som professor i psykiatri och som överläkare vid Lappviks sjukhus. Han skapade sig ett aktat namn i neurologkretsar genom sina undersökningar om ryggmärgens nervbanor.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
musiker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Musik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter