Eriksson, Peter Tillbaka

Eriksson, Carl Johan Peter (f. 22/9 1944 Hfrs), biokemist, fil.dr 1977, bror till Patrick E. Han var 1972-96 forskare vid Oy Alko Ab:s medicinska avdelning och blev 1996 specialforskare vid Folkhälsoinstitutet; docent i biokemi vid Helsingfors universitet sedan 1981. E. har i olika sammanhang framträtt som expert i biomedicinska alkoholfrågor.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter