Enckell, Mikael TillbakaEnckell, Valter Mikael Henrik (f. 2/9 1932 Hfrs), författare och psykiater, son till Rabbe Enckell. Med.lic. 1960, specialist i psykiatri 1970, praktiserande psykoanalytiker sedan 1969. I sitt essäistiska författarskap har Enckell främst analyserat film, klassisk och modernistisk litteratur samt judiska ämnen mot bakgrunden av en stor beläsenhet och vid internationell orientering. Debuten med Det dolda motivet (1962) följdes av en rad samlingar, bland dem Över stumhetens gräns (1972), Till saknadens lov (1988), I den frågandes själ (1993) och Själen som vägrade krympa (2001). Enckells stil är sirligt arkaiserande, ofta med stark polemisk udd riktad mot samtida ytfenomen i liv och litteratur. De psykoanalytiska infallsvinklarna ger djupverkan åt hans inte så sällan svårtillgängliga texter. Enckells största verk är den tredelade biografiska studien över fadern, Under beständighetens stjärna (1986), dess ljus lyse! (1991) och Öppningen i taket (1997), en egenartad försvarsskrift där han å Rabbe Enckells vägnar går till attack mot dem som på 1960-talet ansåg att den finlandssvenska modernismen var politiskt och samhälleligt konserverande. Bland författare som Enckell ägnat inträngande studium märks också Björling, Hölderlin och Proust. (Gustaf Widén)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.04.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.04.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi