ekonomiutskottet Tillbaka

ekonomiutskottet, permanent riksdagsutskott. Ekonomiutskottet granskar Finlands Banks och de riksdagen underställda fondernas förvaltning samt bereder lagstiftningen gällande landets bank- och penningväsende. Det behandlar även ärenden som ansluter sig till handel och industri, konsumentskydd, konkurrens, privat försäkringsverksamhet, energiförsörjning, finans-, valuta- och värdepapperslagstiftning, statsföretagen till den del de inte sorterar under något annat utskott, m.m.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg