EU-ministerutskottet Tillbaka

EU-ministerutskottet, lagstadgat statsrådsutskott som förberedelsevis behandlar ärenden som avgörs inom Europeiska unionen och som statsministern bestämmer att skall behandlas i utskottet. Även en minister kan ta upp ett ärende inom sitt ansvarsområde till behandling. Utskottet består av statsministern (ordf.), utrikesministern, justitieministern, utrikeshandelsministern, handels- och industriministern, finansministern och tre andra ministrar, av vilka två förordnas av statsrådet och den tredje är den minister till vars ämbetsområde det ärende som behandlas hör. - Ordföranden för Ålands landskapsstyrelse har rätt att bli hörd i E. när ärendet hör till landskapet Ålands behörighet eller annars är särskilt viktigt för landskapet.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter