Dimensiogruppen Tillbaka

Dimensiogruppen (Dimensio-ryhmä) grundades 1972 som en direkt följd av det internationella intresset för experiment med ljus och rörelse i bildkonsten på 1960-t. Gruppen, till vars äldre medlemmar hörde Ernst Mether-Borgström (1917-1996), Eino Ruutsalo (1921-2001) och Osmo Valtonen (1929-2002), var öppen för tekniska innovationer och samarbetade intimt med företrädare för andra konstarter. Aktiva i gruppen var t.ex. arkitekten Kirmo Mikkola (1934-1986); den elektroniska musiken representerades av kompositörerna Otto Romanovski och Erkki Kurenniemi. Bildkonstnären Annikki Luukela (f. 1944) kombinerade sina ljuskinetiska installationer med visualiserade skuggdansföreställningar. Gruppen framträdde ännu på 1990-talet med utställningar på olika håll i Finland. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg