Diktarhemmet Tillbaka

Diktarhemmet, hedersbostad för en finlandssvensk författare i Flensborgska gården, Borgå, uppförd 1765.

Bokförläggaren Holger Schildt donerade 1921 huset till Finlands svenska författareförening, som 2001 överlät det till Svenska litteratursällskapet i Finland. Diktarhemmet beboddes först av Hj. Procopé (1923-27) och har därefter disponerats av Bertel Gripenberg (1928-33), Jarl Hemmer (1933-44), Rolf Lagerborg (1945-59), Rabbe Enckell (1960-73), Lars Huldén (1973-93) och Christer Kihlman (1993-).
Diktarhemmet

Diktarhemmet. Stadsbyggmästare Gotthard Flensborg uppförde huset på Kyrkbacken i Borgå efter stadens brand 1760. Foto: Schildts bildarkiv, K. Nyström.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
hedersbetygelser, författare, bostäder
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 21.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi