Dendrologiska sällskapet Tillbaka

Dendrologiska sällskapet (Dendrologian seura), Hfrs, gr. 1969, förening vars syfte är att främja kunskapen om inhemska och i Finland odlingsbara utländska, vedartade växter och deras odling. I samråd med myndigheter, forskningsinstitut och organisationer insamlar och förmedlar sällskapet information om arternas odlingsbarhet och användningsmöjligheter i Finland. Det utger (sedan 1973) den vetenskapliga skriftserien Publications of the Finnish Dendrological Society och (sedan 1970) medlemstidskriften Sorbifolia. D., som är medlemssamfund i Vetenskapliga samfundens delegation, har 2009 ca 1 500 medlemmar.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg