delegationen för informationsspridning Tillbaka

delegationen för informationsspridning, Hfrs, sakkunnigorgan i anslutning till undervisningsministeriet, inrättat 1972. Delegationen har till uppgift att följa vad man uppnått inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt utvecklingen inom nationell och internationell information i övrigt. Den beviljar årligen stipendier för litterära projekt som syftar till att popularisera vetenskap och kvalitetsstöd till biblioteken för inköp av facklitteratur samt utdelar (sedan 1972) det ansedda statens pris för informationsspridning. Delegationen består av en ordförande, vice ordförande och tio medlemmar.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter