Dahlström, Svante Tillbaka

Dahlström, Svante (f. 14/10 1883 Åbo, d. där 21/1 1965), historiker och högskoletjänsteman, fil.dr 1948. D. tjänstgjorde 1917-20 som sekreterare i Stiftelsen för Åbo Akademi och var 1918-44 sekreterare i akademins konsistorium; docent i nordisk historia 1930-44 och e.o. professor 1944-50. De folkliga musiksträvandena hade ett helhjärtat stöd hos D., som 1922 grundade Åbolands sång- och musikförbund, där han länge var ordförande. På hans initiativ tillkom även Finlands svenska sång- och musikförbund 1929. Tyngdpunkten i D:s historiska författarskap är förlagd till hemstadens och akademins hävder; utgav arbeten bl.a. om Åbo brand (1929) och Runsala (1942) samt under pseudonymen Père Noble Sommar (1917), prosaberättelser, och Bokslut (1939), dikter. (M. Engman, red., Historiens studium vid Åbo Akademi, 1991)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi