Cronstedt, Carl Olof Tillbaka

Cronstedt, Carl Olof d.y. (född 18/10 1800 Stockholm, död 5/3 1883 Helsingfors), ämbetsman, son till Carl Olof C. d.ä. Han var först militär och avancerade 1833 till överste, utnämndes 1837 till guvernör i Vasa län, blev 1845 ledamot av senatens ekonomiedepartement och tjänstgjorde från 1868 som chef för kammarexpeditionen; avgick 1879. C., som åtnjöt allmän aktning p.g.a. sitt ridderliga uppträdande och sin rättrådighet, var en av de fyra senatorer som 1861 framhöll för Alexander II, att januariutskottet inte kunde fungera som laglig representant för Finlands folk. För sina förtjänster erhöll han geheimeråds titel 1862 och friherrlig värdighet 1870.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), militärer (roll), statstjänstemän
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kommunal- och statsförvaltning
Skapat 12.11.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.05.2016 av Johan Lindberg