Cederlöf, Egil Tillbaka

Cederlöf, Egil Johannes (f. 12/4 1917 Hfrs, d. 24/11 1984 Pargas), musikpedagog och körledare. C. utexaminerades 1950 som kapellmästare och musiklärare från Sibelius- Akademin. På 1950-t. inledde han sitt rika musikpedagogiska författarskap med en serie skrifter om och för blockflöjt (bl.a. Vi spelar blockflöjt 1957). C. var den som introducerade blockflöjten i läroböckerna och vid Sibelius-Akademin. I hans läromedelsproduktion ingår också en mängd böcker för musikundervisningen i skolorna (bl.a. serien Vi gör musik). Bland de körer som C. ledde kan nämnas Helsingfors svenska arbetarsångkör 1948-58 och Radions barnkör 1954-60. C. var med om att bygga upp kursverksamheten vid Wegeliusinstitutet och verkade som dess rektor 1965-67. Åren 1966-74 var han lektor vid Sibelius-Akademins skolmusikavdelning. C. medverkade även i populariserande musikprogram i radio och television.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 12.04.2016 av Johan Lindberg