Cederberg, Johan Antero Tillbaka

Cederberg, Johan Antero (f. 18/5 1852 Lochteå, d. 28/5 1915 S:t Michel), präst och kyrkohistoriker, far till Arno C. Han blev 1886 kyrkoherde i Nystad, 1895 i Tohmajärvi och 1908 i S:t Michels landsförsamling. C. publicerade ett flertal kyrkohistoriska källsamlingar, bl.a. Suomalaisen Raamatun historia I (1885). Han ägde en boksamling på omkring 12 000 band, som utom teologisk och historisk litteratur omfattade en del värdefullt äldre finskt tryck. Huvuddelen av detta för sin tid synnerligen stora privatbibliotek förvärvades efter C:s död av Åbo universitet. Teol.dr h.c. 1907. - Hans son, jur.dr (1915) Lauri Antero C. (1881-1943), som från 1924 var professor i handelsrätt vid Helsingfors universitet, utvecklade en omfattande juridisk skriftställarverksamhet.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi