Carpelan, Tor Tillbaka

Carpelan, Tor Harald (f. 18/12 1867 Uskela, d. 9/3 1960 Hfrs), universitetstjänsteman och genealog, fil.kand. 1889. C. utnämndes 1898 till konsistorieamanuens vid Helsingfors universitet, där han sedan 1902-1935 var verksam som universitetssekreterare. Han verkade 1923-52 som riddarhusgenealog och redigerade nio utgåvor av Finlands statskalender 1926-50.

C:s släktforskning var kvantitativt sällsynt omfattande. Hans huvudarbeten på detta område är Finsk biografisk handbok (2 bd, 1895-1905) och det delvis postumt utgivna verket Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna (3 bd, 1954-65). C. var styrelsemedlem i Svenska folkskolans vänner 1894-1943, dess ordförande från 1932, och verksam i Genealogiska samfundet i Finland m.fl. personhistoriska sammanslutningar. Fil.dr h.c. 1936.

TCarpelan.jpgTor Carpelan var universitetstjänsteman och genealog samt länge verksam i Svenska folkskolans vänners styrelse. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), släktforskning, statstjänstemän, Riddarhuset
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 17.05.2016 av Johan Lindberg