Carpelan, Karl Johan Tillbaka

Carpelan, Karl Johan (f. 15/6 1811 Västergötland, d. 3/2 1893 Masku), ämbetsman, dotterson tili Wilhelm Maximilian Carpelan. Carpelan kom 1832 till Finland, blev efter tjänstgöring vid Åbo hovrätt 1834-38 tjänsteman i senatens justitiedepartement och avancerade till referendariesekreterare 1855. Han tog avsked av hälsoskäl 1862, invaldes i januariutskottet samma år och satt 1863-64 och 1872 i lantdagen, där han intog en liberal hållning och tog initiativ till granskning av statsförvaltningen och det högsta styrelseverket. Carpelan grundade även det första brandförsäkringsbolaget i Finland och tog som kommunalman i Bjärnå initiativ till socknens första folkskola.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 29.03.2012 av Johan Lindberg