byggnadsordning Tillbaka

byggnadsordning, regelverk för reglerande av byggandet i kommunerna. Enligt markanvändnings- och byggnadslagen (byggnadslagstiftning) bör varje kommun ha en fastställd b., som godkänns av kommunfullmäktige. I b. meddelas sådana föreskrifter som förutsätts av de lokala förhållandena och som är nödvändiga med tanke på ett planmässigt och lämpligt byggande, för att kultur- och naturvärden skall kunna beaktas samt för att en god livsmiljö skall kunna skapas och bevaras. Föreskrifterna kan gälla byggplatser, byggnaders storlek och placering, anpassningen av byggnader till miljön, byggsättet, planteringar, inhägnader och andra konstruktioner, vården av den byggda miljön, ordnandet av vatten och avlopp, definieringen av ett område i behov av planering samt andra lokala byggomständigheter. (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner (administrativa enheter), ytformer, befolkning, näringsstruktur, historia, bebyggelse
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter