Bygginformationsstiftelsen Tillbaka

Bygginformationsstiftelsen (Rakennustietosäätiö RTS), Hfrs, allmännyttig stiftelse för främjande av standardisering, forskning och utveckling inom byggbranschen. B. grundades 1972 genom en sammanslagning av det av Finlands arkitektförbund upprätthållna Stadsplane- och standardiseringsverket (gr. 1942) och den av byggmästarcentralorganisationen Rakennusmestarien keskusliitto ägda permanenta byggämnesutställningen (gr. 1936). Stiftelsen leds av en styrelse och ett representantskap med 43 medlemmar från ledande organisationer inom byggbranschen. B:s verksamhet omfattar företaget Bygginformation Ab - Rakennustieto Oy, som sin tur publicerar facklitteratur för byggbranschen, samt bygginformationscentra på olika orter i Finland, Ryssland och Baltikum. Av facklitteratur som publiceras kan främst nämnas Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten (RYL) och olika kartotek för bygginformation (RT). Stiftelsen är medlem i det internationella förbundet för byggcentra (UICB). (Patrick Eriksson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.03.2011 av Johan Lindberg