Bruhn, Karl Tillbaka

Bruhn, Karl (f. 28/1 1894 Kotka, d. 8/3 1978 Hfrs), skolman och pedagog, fil.dr 1922. B. var 1915-35 lärare vid olika läroverk, 1935-42 skolråd i skolstyrelsen och 1942-61 professor i pedagogik och didaktik (docent i samma ämnen från 1927) vid Helsingfors universitet. Han utgav ett stort antal arbeten om uppfostran, som grundade sig på goda psykologiska insikter, och en biografi över Richard Malmberg (1957); uppehöll sig gärna i essäsamlingar m.m. kring estetikens förhållande till pedagogiken. B. gjorde bl.a. som impulsgivare en viktig nyskapande insats inom det finländska skolväsendet.KarlBruhn.jpgBruhn, Karl. Han gjorde en viktig nyskapande insats inom det finländska skolväsendet. Foto: Museiverket.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg