Brotherus, (K.R ) Tillbaka

Brotherus, Karl Robert (K.R. ) (f. 12/12 1880 Fredrikshamn, d. 7/7 1949 Hfrs), statsvetenskapsman, fil.dr 1907, bror till Hjalmar B. Han blev 1924 förste innehavare av en nyinrättad professur i allmän statslära vid Helsingfors universitet och verkade 1931-38 som universitetets rektor. Som rektor intog han en neutral hållning i den infekterade språkfrågan. Den liberalt sinnade B. var en medryckande föreläsare. Inom hans vetenskapliga produktion, som huvudsakligen faller inom den politiska historiens område, märks Katsaus Suomen valtiollisen järjestysmuodon historialliseen kehitykseen (1945, sv. övers. Översikt av statsskickets historiska utveckling i Finland, 1947).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), statsvetare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Högskolor och universitet
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi