Broo, Roger Tillbaka

Broo, Roger Nils Håkan (f. 1/10 1945 Övermark d. 24/10 2017) politices magister, kansliråd 1999. Broo var anställd vid Svenska Litteratursällskapets i Finlands nämnd för samhällsforskning 1969-77 och var däremellan politisk sekreterare vid handels- och industriministeriet 1974-75. 1977 utnämndes han till förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi, och avgick därifrån med pension 2010. Broo har bl.a. varit ordförande i Liberala studentklubben i Åbo 1969-71 och chefredaktör för tidskriften Svensk Framtid 1973-75. Utöver lokalpolitiskt engagemang inom SFP i Åbo var han därtill medlem av Finlands Unesco-kommission och ordförande för dess kultursektion 1978-87 samt medlem av flera statskommittéer och av undervisningsministeriet tillsatta arbetsgrupper. Broo var vice ordförande för Svenska kulturfonden 1988-92, ordförande 1993-95 och dess styrelseordförande 2001-07. Han var sedan 2006 medlem av Aktias förvaltningsråd och sedan 2007 av delegationen för kulturhuvudstadsåret Åbo 2011. Broo var vidare ordförande för Utbildningsstiftelsen Sydväst sedan 2009 och medlem av styrelsen för tankesmedjan Magma sedan 2008. ?
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 25.10.2017 av Rabbe Sandelin