Brenner, Alf Tillbaka

Brenner, Alf Martin (f. 27/12 1895 Hfrs, d. där 2/6 1948), skriftställare och genealog. B. var 1920-27 lärare vid Västankvarns lantmannaskola och sedan en tid jordbrukare i Ingå, varefter han ägnade sig åt sitt huvudintresse, den bygdehistoriska forskningen. Han redigerade och författade till största delen Ingå, Fagervik och Degerby socknars historia, som utkom i två delar 1936 (3:e delen publicerades av brodern Ola 1976); postumt utgavs Sjundeå sockens historia i tre band (1953-64). Vid hans död förelåg dessutom i manuskript Svidjas och Sigurdskårens historia. B. sysslade även med genealogi och utgav 1947 en på stor sakkunskap grundad handbok i släktforskning. Han verkade på 1940-t. som redaktör och redaktionssekreterare vid olika tidningar och tidskrifter. - B. utgav även två skönlitterära arbeten, Dödsnoveller (1920), och - under pseudonymen Clas Alfrid Broman - Klokt å tokot (1918), berättelser på folkmål. AlfBrenner.jpgBrenner, Alf. Skrev bl.a. flera lokalhistoriska verk om Ingå och Sjundeå samt utgav en handbok i släktforskning. Foto: Sjundeå sockens historia.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), släktforskning, lärare, författare, historiker (litterära verk)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Forskning
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 22.04.2016 av Johan Lindberg