Brage, förening för vård och främjande av finlandssvensk folkkultur, grundad 1906 på initiativ av Otto Andersson. Andersson ville skapa en förening där insamling, forskning och konstnärliga scenuppträdanden skulle gå hand i hand. Hans tanke var att på detta sätt dels sprida kännedom bland de bildade om den folkliga kulturen, dels att även bland allmogen väcka intresse för den egna kulturen. Inom föreningen arbetade man inom olika sektioner (bl.a. för körsång och folkdans). Sektionen för folklivsforskning startade 1922 tidskriften Budkavlen, vilken numera övertagits av Åbo Akademi. Sektionen har även sedan 1906 utgett Brages årsskrift. Folklivssektionens verksamhet låg nere under några årtionden, men återupptogs 1989 då tidskriften Laboratorium för folk och kultur började utges. Även sektionen för bygdedräkter (B:s dräktbyrå) har sysslat med insamling, forskning och publikationsverksamhet ända sedan grundandet (se folkdräkter). Vid dräktbyrån arbetar en dräktkonsulent. Inom byrån finns också Brages Ab som saluför och tillverkar folkdräkter. Vid B. finns även ett dräktmuseum. - B. omorganiserades från 2001 så att den ideella verksamheten numera bedrivs inom ramen för Brages folkloreinstitut. Inom institutet verkar Brages stråkorkester (gr. 1922), Brages spelmanslag (gr. 1974), Kammarkören Idun (gr. 1988), flera folkdanslag som arbetar på olika nivåer samt en teatersektion (forts. på Brage-dramaten, gr. 1914). Institutet ordnar även kurser och seminarier för allmänheten. - På initiativ av Otto Andersson inrättades 1910 Brages urklippsverk (se Brages pressarkiv). Föreningen grundade även 1981 B:s musikskola som ger undervisning i bl.a körsång, instrument, musikteater och som upprätthåller musiklekskolor. - En filialförening till B. upprättades i Vasa 1908 och blev 1931 en självständig förening. Vasa-Brage upprätthåller Bragegården, ett stort friluftsmuseum i Sandviken invid stadens centrum. I Borgå arbetar sedan 1975 Östnylands Brage som en filialförening till B.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskhet, föreningar, folkmusik, etnologi, publikationer, folkdräkter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Folkkultur
Skapat 27.05.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.04.2016 av Johan Lindberg