Boucht, Harald Tillbaka

Boucht, Harald (f. 27/12 1872 Vasa, d. där 3/8 1963), jurist och aktivist, far till Christer B. Han avlade rättsexamen 1895, var assessor vid Vasa hovrätt 1917-28 och blev hovrättsråd 1928. B. agiterade 1912 inom Vasa lotsfördelningsdistrikt för den omfattande lotsstrejk som uppstod p.g.a. en förordning där lotsarna ålades att behärska ryska. Han deltog även aktivt i kampen för Finlands självständighet genom att 1917 organisera vapensmuggling med s/s Equity och upprätthålla kontakt med finländska motståndsmän i Tyskland genom en illegal radiotelegrafstation på Vasklot. Under kriget 1918 var B. chef för Vasa militärdistrikt och befordrades för denna insats till major av general Mannerheim. Stadsdirektör i Vasa 1929-32, häradshövding i Ilmola domsaga 1932-42.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), aktivister, jurister, smuggling, vapen (tekniskt objekt)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 21.04.2016 av Johan Lindberg