Borenius, Tancred Tillbaka

Borenius, Carl Tancred (f. 14/7 1885 Viborg, d. 2/9 1948 Coombe Bisset nära Salisbury, England), konsthistoriker, brorson till Henrik Borenius, fil.dr i Hfrs 1909 på en avhandling om The Painters of Vicenza 1480-1550. B. var från 1909 bosatt i England, där han förvärvade sig ett aktat namn som konstforskare och konstexpert. Han blev 1914 docent och 1922 professor i konsthistoria vid Londons universitet och dokumenterade sig som en framstående kännare av äldre engelsk, italiensk och nederländsk konst samt utgav ett antal värdefulla kataloger över privata engelska konstsamlingar. Också en bok om Mannerheim publicerade han på engelska (1940).

På 1930-talet ledde Borenius utgrävningarna av Clarendon Palace i närheten av Salisbury och ansvarade 1940-45 för utgivningen av den internationellt ansedda konsttidskriften Burlington Magazine.

Borenius tillhörde 1918 den finländska delegation som sändes till England, Frankrike, Belgien, Spanien, Italien och påvestolen i syfte att utverka erkännande av Finlands självständighet; han var följande år temporär diplomatisk representant för Finland i England. 1933 utsågs han till finländsk sekreterare och vicedelegat vid den ekonomiska världskonferensen i London.(Finländska gestalter XI, 1976; D. Sutton, T. B.: Connoisseur and clubman, Apollo, April 1978)

BoreniusTancredBorenius, Tancred. Denne son av Viborg var på 1920- o. -30-talen en känd gestalt i konstkretsarna och sällskapslivet i London. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), konsthistoriker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.04.2016 av Johan Lindberg