Boldt, Barbro TillbakaBoldt, Barbro (f. 8/7 1913 Hfrs, d. där 30/12 1992) biblioteksinspektör. Bolt var 1934-1937 amanuens vid Studentkårens bibliotek i Helsingfors, 1937-1939 assistent vid Vasa stadsbibliotek och därefter till 1944 föreståndare för Vallgårds filial vid Helsingfors stadsbibliotek. Hon utnämndes 1944 till äldre biblioteksinspektör för landets svenskspråkiga bibliotek vid Statens biblioteksbyrå (senare Skolstyrelsens biblioteksbyrå). Tjänsten som inspektör med ansvar för de kommunala biblioteken i Svenskfinland skötte Boldt i 36 år fram till sin pensionering 1980. Hon arbetade speciellt för att förbättra biblioteksförhållandena på landsbygden och effektivera den uppsökande biblioteksverksamheten. Hon gjorde även en vägande insats för inrättandet av svenskspråkig bibliotekarieutbildning vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors där hon, vid sidan av sin inspektörstjänst, verkade som lärare och kursledare i 16 år. Hon utgav Handledning i skötsel av mindre bibliotek (1954). Förlänades biblioteksråds titel 1980.


?


Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), bibliotekarier, statstjänstemän
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Bibliotek
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.04.2016 av Johan Lindberg