Blomstedt, Kaarlo Tillbaka

Blomstedt, Kaarlo Viljanti (f. 17/5 1880 Tavastehus, d. 27/2 1949 Hfrs), arkivman och historiker, fil.dr 1921, farbror till Aulis B. Han utförde ett viktigt arbete vid organiserandet av landets arkivväsen, bl.a. som tjänsteman vid statsarkivet från 1908; blev 1927 dess chef (titel från 1939 riksarkivarie) och var 1928-46 ordförande i arkivdelegationen, under vilken tid bl.a. landskapsarkiven inrättades. Han var dessutom docent i historia vid Helsingfors universitet 1921-33, huvudredaktör för det biografiska uppslagsverket Kansallinen elämäkerrasto 1928-34 och ordförande i centralnämnden för vetenskap från 1941. Hans historiska forskningar rörde sig främst kring ätten Horn och Finlands 1500-t. (Suomalaisia historiantutkijoita, 1965)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), historiker (forskare), statstjänstemän, arkivarier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi