Björkqvist, Heimer Tillbaka

Björkqvist, Frans Heimer (f. 26/12 1915 Nedervetil, d. 2/5 1993 Åbo), nationalekonom, pol.dr 1956. B. var 1945-49 läroverkslärare i Hfrs, sedan forskare vid Finlands Bank, 1958 docent och 1958-60 tf. professor i nationalekonomi vid Helsingfors universitet; professor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1959-78. I sina vetenskapliga arbeten behandlade han bl.a. olika skeden i det finländska penningväsendets utveckling, närmast från doktrinhistorisk synvinkel. Av hans verk kan nämnas Guldmyntfotens införande i Finland åren 1877-1878 (1953), Valutakurser och valutapolitik i Finland åren 1810-1865 (1968) och den digra studien Den nationalekonomiska vetenskapens utveckling i Finland intill år 1918 (1986).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), nationalekonomer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 08.04.2016 av Johan Lindberg