Becker, Waldemar Tillbaka

Becker, Evert Gustaf Waldemar (f. 6/4 1840 Helsinge, d. 22/2 1907 Rom), militär, känd under namnet Becker-Bey. Efter att ha genomgått kadettskolan i Fredrikshamn var B. en tid fänrik vid Finska gardet, men reste snart till Afrika där han 1859-60 utmärkte sig i spanjorernas krig mot Marocko. B. rymde p.g.a. en kärleksaffär 1863 till Amerika och deltog där i mexikanska inbördeskriget på det konservativa partiets och kejsar Maximilians sida. Sedan han blivit katolik p.g.a. ett kortvarigt äktenskap som han ingick i Mexiko, tillhörde han 1868-69 påvens zuaver, stod 1871-73 i den egyptiske kedivens tjänst och titulerades därefter ofta bey (överste). 1876 -77 var B. serbisk stabschef i kriget mot Turkiet, flyttade därpå till Paris, där han 1880 i tidningen Le Contemporain publicerade uppsatsen La Finlande indépendente et neutre, i vilken han efterlyste stormaktsgarantier för Finlands självständighet och neutralitet.

B:s tankar om Finlands självständighet fördömdes i hemlandets tidningspress, bl.a. av J.W. Snellman. De väckte en storm i ryska blad och uppmärksammades även i tyska och skandinaviska pressorgan, bl.a. Dagens Nyheter, som framställde B. som en skarpögd analytiker, medan opinionen i Finland fann hans tankar orealistiska. Först efter de s.k. ofärdsårens inbrott i slutet av 1800- t. fick de ny aktualitet.

B. begav sig sedan på Alfons XII:s uppmaning till Madrid för att redigera den statliga tidningen L'Europe och företog i mitten av 1880-t. en lång resa i Balkanländerna. Han ingick 1889 äktenskap med en högättad grekisk bankiränka och slog sig ned i Neapel, där han till sin död iakttog storpolitikens och den ryska Finlandspolitikens utveckling. Kring sekelskiftet 1900 skrev han artiklar om Finland i olika tidskrifter under märket Ilmarinen och utgav 1906 i Neapel verket La Russie, son passé, son présent, som behandlade de politiska förhållandena i Ryssland. (W. Söderhjelm, Becker-Bey. Drag ur ett skiftesrikt liv, 1908; Profiler ur finskt kulturliv, 1913; J. Paasivirta, Becker Bey och hans idé om ett självständigt Finland 1880, 1961; E. Becker, Becker-Bei, 1968)
BeckerWaldemar

Becker, Waldemar. Betraktas som den äldre aktivistgenerationens andlige fader. Han hade även en central andel i jägarrörelsens uppkomst. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), ofärdsåren, autonoma tiden, äventyrare, militärer (roll), jägarrörelsen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 22.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi