Bahne, Eric Tillbaka

Bahne, Björn Eric (f. 15/6 1895 Åbo, d. där 7/8 1972), skolman, fil.kand. 1921. B. verkade som lärare vid olika skolor i Åbo, från 1926 vid Åbo svenska samskola, vars rektor han var 1945-65. B., som deltog i den aktivistiska verksamheten före och under första världskriget (satt bl.a. ett antal månader i Spalernaja-fängelset i Petrograd 1916-17), skildrade sina upplevelser från denna tid i boken I fängelse och på flykt (1919). Han utgav vidare flera festskrifter och historiker, bl.a. tobaksfabriken P.C. Rettig & Co:s 100-årshistorik (1950).





Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), lärare, författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 22.03.2016 av Johan Lindberg