Bäck, Johannes Tillbaka

Bäck, Johannes (f. 31/10 1850 Nykarleby, d. 28/1 1901 Tyrvis), präst och väckelseledare, son till Johan Jakob B. Han anslöt sig på 1870-t. till den evangeliska rörelsen och verkade 1884-89 som överombudsman i Lutherska evangelieföreningen samt från sistnämnda år som kyrkoherde i Tyrvis. B. var känd som en av landets mest framstående predikanter. Tillhörde den stora deputationen 1899. (L. Koskenniemi, Taisteleva julistaja: J. B. 1850-1901, 1998)

B:s söner, kyrkoherden i Vörå (1906 -24) och Hfrs södra svenska församling (1924-52) Johannes B. d.y. (1872-1952), och kyrkoherden i Korsnäs (1925-39) Immanuel B. (1876-1939), var båda lantdags- eller riksdagsmän. Söner till den förre är Yngve B. (1903-88), som 1962-73 var domprost i Borgå, och Håkan B. (f. 1911), som var kyrkoherde i Vörå 1955-81. Immanuel B:s son Helge B. (1906-85) var kyrkoherde i Esbo svenska församling 1962-73.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.10.2010 av Johan Lindberg