BES, standard för elementbyggande i betong, som uppkom 1968 efter ett utvecklingsarbete mellan finländska arkitekter, byggnadsingenjörer och betongindustrin. BES var tänkt som en motsvarighet till de standarder för byggande i trä, som blivit framgångsrika under 1960-t. Betongstandarden fick dock aldrig genomslagskraft och under 1970-t. ökade kritiken mot standardiserat betongelementbyggande, varefter BES- standardsystemet småningom frångicks. Det moderna betongbyggandet bygger dock i stor utsträckning på BES- principerna. (Patrick Eriksson)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
standarder, betong, betongbyggnader, betongelement
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 06.04.2016 av Johan Lindberg