Arkivföreningen Tillbaka

Arkivföreningen (Arkistoyhdistys), Hfrs, vetenskaplig och kulturell förening grundad 1947 i syfte att förena de aktiva inom arkivbranschen, främja kännedomen om såväl denna bransch som arkivintresset samt bevaka medlemskårens yrkesintressen. A. anordnar årligen seminarier och stöder medlemmar som deltar i utländska och inhemska arkivkonferenser o. dyl. Fr.o.m. år 1983 utger A. publikationsserien Arkisto. A. tjänstgör även som remissinstans gällande t.ex. lagförslag som berör arbetsmiljön inom arkivbranschen. Föreningens medlemmar (450 2007) arbetar antingen inom arkivbranschen eller är privatpersoner med intresse för detta gebit. Medlemssamfund i Vetenskapliga samfundens delegation.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
föreningar, arkiv, arkivvård, arkivvetenskap
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.03.2016 av Johan Lindberg